Strona główna Kontakt Magazyn centralny

Magazyn centralny

M-MOT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Technologiczna 3
63-400 Ostrów Wielkopolski

NIP: 622-278-56-48
REGON: 302732459

tel. 62/738-16-00

 

e-mail: centrala@m-mot.pl

 

czynne:

8.00-19.00 soboty 8.00-15.00

 

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA »

tel. 62/738-57-81
e-mail : centrala@m-mot.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY HURTOWEJ I OBSŁUGA SERWISÓW »

tel. 62/738-16-00
tel. 62/738-57-90

Zbigniew Ratajczyk - Szef Działu
e-mail: zbigniew.ratajczyk@m-mot.pl
tel.: 504 225 365

Paweł Grzęda
e-mail: pawel.grzeda@m-mot.pl

Przemysław Kędzierski
e-mail: przemyslaw.kedzierski@m-mot.pl

Paweł Konarski
e-mail: pawel.konarski@m-mot.pl

Jarosław Szymczak
e-mail: jaroslaw.szymczak@m-mot.pl

Piotr Dera
e-mail: piotr.dera@m-mot.pl
Karol Wewior
e-mail: karol.wewior@m-mot.pl
Damian Giernalczyk
e-mail: damian.giernalczyk@m-mot.pl

Łukasz Zając
e-mail: lukasz.zajac@m-mot.pl
Jakub Szpakowski
e-mail: jakub.szpakowski@m-mot.pl
Sławomir Lizakowski - Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży, Administrator Systemów IT
e-mail: slawomir.lizakowski@m-mot.pl
tel.: 794 413 954

DZIAŁ ROZWOJU RYNKU »

Paweł Kaczocha - Opiekun Regionu
e-mail: pawel.kaczocha@m-mot.pl
tel.: 518 666 787

Marcin Kedzia - Opiekun Regionu
e-mail: marcin.kedzia@m-mot.pl
tel.: 515 093 163
Piotr Siedlecki - Opiekun Regionu
e-mail: piotr.siedlecki@m-mot.pl
tel.: 503 502 200

DZIAŁ WYPOSAŻENIA WARSZTATÓW I WSPARCIA TECHNICZNEGO »

Krystian Chmielewski - Kierownik Działu
e-mail: krystian.chmielewski@m-mot.pl
tel.: 690 399 606

Paweł Kaczocha
e-mail: pawel.kaczocha@m-mot.pl
tel.: 518 666 787

Marcin Kedzia
e-mail: marcin.kedzia@m-mot.pl
tel.: 515 093 163
Piotr Siedlecki
e-mail: piotr.siedlecki@m-mot.pl
tel.: 503 502 200

DZIAŁ INFORMATYCZNY »

Sławomir Lizakowski -  Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży, Administrator Systemów IT
e-mail: slawomir.lizakowski@m-mot.pl
tel.: 794 413 954

Piotr Owczak - Informatyk
e-mail: piotr.owczak@m-mot.pl

DZIAŁ ZAKUPÓW »

Marcin Brzezicha - Szef Działu
e-mail: marcin.brzezicha@m-mot.pl
tel.: 507 082 864

DZIAŁ LOGISTYKI »

e-mail: magazyn@m-mot.pl
e-mail: zwroty@m-mot.pl
tel.: 62/738-57-91

Marcin Staniewski - Kierownik Magazynu
e-mail: marcin.staniewski@m-mot.pl

DZIAŁ REKLAMACJI »

Paweł Konarski
e-mail: pawel.konarski@m-mot.pl

DZIAŁ MARKETINGU »

Hubert Błaszczyk
e-mail: hubert.blaszczyk@m-mot.pl

DZIAŁ ROZLICZEŃ I KSIĘGOWOŚCI »

e-mail: rachunkowosc@m-mot.pl
tel.: 504 333 204

SERWIS URZĄDZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH FIRMY BOSCH »

Krystian Chmielewski
e-mail: krystian.chmielewski@m-mot.pl
tel.: 690 399 606

 

Paweł Kaczocha
e-mail: pawel.kaczocha@m-mot.pl
tel.: 518 666 787

POLITYKA PRYWATNOŚCI »

Szanowni Państwo,  
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) chcemy przekazać Państwu następujące informacje.
W pierwszej kolejności wskazujemy, że przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności oraz bezpieczeństwie Państwa danych osobowych jak również danych osobowych przez Państwa nam powierzonych, które traktujemy ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Ponadto wskazujemy, że:
1. Przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu, adres e-mail.
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest M-MOT Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400), ul. Dworcowa 16A.
3. Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług, w tym w szczególności realizacji zawartych umów i/lub do podjęcia przez nas działań zmierzających do zawarcia takiej umowy. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich.
4. Państwa dane przechowujemy i przetwarzamy przez czas trwania zawartych umów, ich wykonania, w tym do czasu upływu terminów roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, przez czas niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych leżących po naszej stronie, jak również przez okres sprawności technicznej zakupionych u nas części/urządzeń/maszyn - w celu umożliwienia nam skontaktowania się z Państwem i wykonania usług serwisowych tychże części/urządzeń/maszyn.
5. Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. na podstawie art.6  ust.1 pkt.a)  oraz w celu określonym w udzielonej zgodzie na ich przetwarzanie tj. na podstawie  art.6 ust.1 pkt.b).
6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia nam zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych do wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.
7. Podanie nam przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i następnie wykonania łączącej nas z Państwem umowy. Powyższe nie dotyczy celu przetwarzania podanych nam danych osobowych, wskazanego w udzielonej nam zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jeżeli udzielili Państwo takiej zgody.
8. W przypadku, gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przechowywania i przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, w szczególności gdyby zdecydowali się Państwo skorzystać z praw, które Państwu przysługują jako podmiotowi uprzejmie prosimy i zachęcamy do kontaktu poprzez:
• adres e-mail: administrator@m-mot.pl
• przesyłkę listowną skierowaną na adres: M-MOT Sp. z o.o. ul. Wrocławska 93F, 63-400 Ostrów Wlkp.

Z poważaniem
Zarząd M-MOT Sp. z o.o.

 

 

Dostawcy
AJUSAATEBERUBLUE PRINTBOSCHBREMBOCASTROLCONTITECHCORTECODENSOELFELRINGEPSFAGFASTFEBIFILTRONFLENNORGATESGOETZEGSPHC CARGO HENGSTINAIZAWITJANMORK2KAMOKAKYBLEMFORDER LUKMANN FILTERMAX-DYWANIKMOBILMONROEMOTULNGKOSRAMOYODOPIERBURGREINZRINGRTSRUVILLESACHSSAMKOSASICSHELLSKVSNRTOTALTRWVALEOVERNETWAHLERZIMMERMANN
Projekt i wykonanie inDream
© 2015 - 2024 M-MOT Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.   |   Mapa strony